fbpixel

AltalAnos Feltetelek

A honlap, (www.gracia-s.hu) és minden hozzá tartozó kép, videó, programkód, kapcsolódó információ és egyéb tartalom (a továbbiakban „a Honlap”) a Obuvki Trade EOOD (EIK Egységes Azonosító Kód: 202794255, székhelye és bejegyzett címe: Gabrovo, ul. Mitko Palauzov No 11.) tulajdonát képezi.

Jelen Általános Feltételek célja, hogy rögzítse a viszonyokat a Obuvki Trade EOOD (a továbbiakban „a Kereskedő”) és minden természetes vagy jogi személy között, aki a Honlap online felületén termékeket kíván vásárolni.

I Általános rendelkezések
1.1 A Fogyasztóvédelmi Törvény, az Elektronikus Kereskedelemről Szóló Törvény és az internetes kereskedésre vonatkozó európai uniós irányelvek alapján kötelező információ
Kereskedő kereskedelmi megnevezése: Obuvki Trade EOOD
Székhelye és bejegyzett címe: Gabrovo, ul. Mitko Palauzov No 11.
EIK (Egységes Azonosító Kód): 202794255
Felügyeletet gyakorló és fogyasztóvédelmet nyújtó szervek:
Személyes Adatvédelmi Bizottság (KZLD)
Cím: Sofia 1592, bul. Prof. Tsvetan Lazarov No 2., 
tel.: (02) 940 20 46
fax: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Honlap: www.cpdp.bg
Fogyasztóvédelmi Bizottság (KZP) 
Cím: 1000 Sofia, pl. Slaveykov №4А, 3, 4 és 6. emelet, 
tel.: 02 / 980 25 24 
fax: 02 / 988 42 18 
forró drót: 0700 111 22 
Honlap: www.kzp.bg
Az online vásárlással kapcsolatban felmerülő vita esetén használhatják az Online Vitarendezés (OVR) honlapot .
1.2. A Honlap a www.gracia-s.hu internetcímen érhető el, és rajta keresztül az Ügyfelek a Honlap által kínált termékek kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat vásárolhatnak és kaphatnak meg.
1.3 A Honlap révén az Ügyfelek információt szerezhetnek az új termékekről, azok jellemzőiről, árairól, kézbesítési feltételeiről és a Kereskedő által biztosított kedvezményekről.
A kereskedő köteles az Ügyfelek által rendelt termékeket a törvény által előirányzott kereteken belül szállítani, garantálva a Fogyasztók jogainak érvényesülését, teljes mértékben követve a fogyasztói és kereskedelmi jog jó gyakorlatait.
1.5. A Kereskedő harmadik fél, jelen esetben az Speedy kézbesítőcég szolgáltatásait veszi igénybe a Honlapon vásárolt termékek Ügyfeleknek való kézbesítéséhez. A kézbesítés díja a termékek árától külön, kifejezetten meghatározásra kerül, a termékrendelés során az Ügyfelek tájékoztatást kapnak a kézbesítőcégnek fizetendő kézbesítési díj összegéről.

II Rendelés, kézbesítés és a rendeléshez szükséges dokumentumok
2.1. A Honlap által ajánlott termékek rendelésekor az Ügyfél kiválasztja a modellt, méretet és termékmennyiséget, melyet meg kíván rendelni. Utána megadja az adatait, nyilatkozik, hogy kíván-e számlát, valamint megadja a címet is, melyre a rendelt termékek kiszállítását kívánja.
2.2. Rendeléskor az Ügyfélnek el kell fogadnia jelen Általános Feltételeket. Amennyiben ezt nem teszi meg, nem végezhető el a termékrendelés. Az elfogadással az Ügyfél megerősíti, hogy megismerte az Általános Feltételeket, egyetért a tartalmukkal, és kötelezi magát, hogy betartja őket.
2.3. A rendeléshez szükséges adatok kitöltésekor az Ügyfél köteles pontos, aktuális és helytálló adatokat – név, cím, kapcsolat – megadni. Hibás vagy hamis adatok megadása esetén az Ügyfél elveszítheti jogát, hogy megkapja a terméket.
2.4. Az Ügyfél által rendeléskor megadott e-mail cím és telefonszám szolgál a kapcsolattartás, illetve a Kereskedő és Ügyfél közti elektronikus dokumentumváltás fő csatornájaként.
2.5. Már leadott rendelés esetén az Ügyfél változtatást csak a rendeléskor megadott e-mail címről vagy telefonszámról kérhet. A rendeléskor megadott e-mail címtől vagy telefonszámtól eltérő kommunikációs csatornán leadott változtatás iránti kérelmeket a Kereskedő nem veszi figyelembe.
2.6. Az adatok helyes kitöltése után az Ügyfél elküldi a rendelést teljesítésre a Kereskedőnek. A rendelés megerősítésekor az Ügyfél az általa előzetesen megadott e-mail címre tájékoztatást kap az általa leadott rendelésről. 
2.7. A megrendelt termékek az Speedy kézbesítőcég szolgáltatásának igénybevételével kerülnek kézbesítésre.
2.8. A megrendelt termékek 3-10 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre.
2.9. Ha a Kereskedő nem tudja teljesíteni a rendelést, mert a megrendelt termékek nincsenek nála raktáron, erről köteles értesíteni az Ügyfelet.

III Fogyasztóvédelem
3.1. Az összes ezen az oldalon felsorolt feltétel és rendelkezés, valamint az Általános Feltételek csak azon természetes vagy jogi személyekre vonatkoznak, akik a Fogyasztóvédelmi Törvény, az Elektronikus Kereskedelemről Szóló Törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) alapján fogyasztónak minősülnek.
3.2. A Honlap révén kínált termékek legfontosabb jellemzői az adott termék oldalán megtalálhatók.
3.3. A Honlapon hirdetett termékek ára végleges, bolgár levában (BGN) értendő és tartalmazza a DDS-t (Áfa) és minden egyéb, törvény által előírt adót és illetéket.
3.4. A Honlapon feltüntetett árak és kedvezmények kizárólag online rendelés esetén érvényesek, nem vonatkoznak a Kavaler és a Gracia fizikai márkaboltjaira.  
3.5. A termékeknek a megfelelő oldalon feltüntetett ára nem tartalmazza a termék kézbesítésének költségét. A kézbesítési költség mértékéről az Ügyfél a rendelés folyamata során tájékoztatást kap, még mielőtt elküldené rendelését feldolgozásra a Kereskedőnek. Az Ügyfélnek a rendelés során lehetősége van megismerni a kézbesítési költség összegét, mivel a rendelés elküldése előtt megjelenítésre kerül számára minden költség, melyet meg kell fizetnie, hogy megkaphassa a rendelése tárgyát képező terméket.
3.6. Az Ügyfélnek adott tájékoztatás a rendelés elvégzése előtt, illetve alatt az oldalon való megjelenítése pillanatában aktuális.
3.7. A kereskedő köteles feltüntetni a Honlapon árusított különböző termékek kézbesítésének feltételeit.

IV Elállási jog
4.1. Az Ügyfélnek a termék átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni a termék megvásárlásától, amennyiben a termék még nem volt használva, csomagolása ép és abban az állapotban van, amelyben átvételre került, a Bolgár Köztársaság Fogyasztóvédelmi Törvénye 55. szakaszában foglaltaknak megfelelően.
4.2. A termék hibás voltának megállapítása esetén a visszaérkezésétől számított 24 órán belül, amennyiben további eladásra alkalmas állapotban van és a csomagolása ép, a Kereskedő a gyártó cég garanciális feltételeinek megfelelően gondoskodik az új termékre való kicseréléséről, vagy visszatéríti az Ügyfélnek a termékért kifizetett összeget a Fogyasztóvédelmi Törvény 55. szakasza alapján, attól a naptól számítva, amikor az Ügyfél elállási jogával élt. Az elállási jog határidejének elmulasztása után, vagy ha a termék nincs további eladásra alkalmas állapotban vagy csomagolása nem ép, a termék javításának költségei az Ügyfélre hárulnak. 
4.3. A termék kézbesítésével kapcsolatban felmerülő szállítási és egyéb költségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a termék nem felel meg az oldalon feltüntetett jellemzőknek, a Kereskedő az Ügyfél által fizetett teljes összeget visszatéríti, beleértve a kézbesítési költséget is a Fogyasztóvédelmi Törvény 59. szakasza 3. bekezdésének megfelelően a termék átvételétől számított 14 napon belül, és amennyiben a termék további eladásra alkalmas állapotban van és csomagolása ép.
4.4. A termékek kizárólag a Gabrovo, ul. Nikolaevska No 42. címre küldhetők vissza.
4.5. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik. 
4.6. Az Ügyfél köteles a terméket a jó gazda gondosságával kezelni, a garancia ideje alatt, illetve a visszaküldés lehetőségének lejártáig eredeti csomagolását megőrizni.

V Egyéb feltételek
5.1. A kereskedő a meghatározott határidőn belül kézbesíti és átadja a terméket az Ügyfélnek.
5.2. Az Ügyfélnek az átvétel pillanatában meg kell vizsgálnia minden terméket, melyet a küldemény tartalmaz. Ha egy vagy több termék nem felel meg az elvárásoknak, illetve a megadott technikai jellemzőknek, azonnal értesítenie kell a Kereskedőt.
5.3. A kereskedő a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvénynek megfelelően garantálja az Ügyfél személyes adatainak védelmét.
5.4. Az Ügyfél beleegyezik, hogy személyes adatait a Kereskedő kizárólag az elküldött rendelések céljaira felhasználja. A Kereskedőnek nincs joga ezen adatokat harmadik fél rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha arra a Bolgár Köztársaság illetékes szerve utasítja.
5.5. Az Ügyfél a Honlapon keresztül elküldött rendeléssel beleegyezik, hogy a Kereskedőtől a jövőben marketing- és kampánycélú kereskedelmi üzeneteket kapjon, és kijelenti, hogy ezen elektronikus üzeneteket nem tekinti a Fogyasztóvédelmi Törvény és az Elektronikus Kereskedelmi Törvény értelmében vett nem kívánt kereskedelmi üzeneteknek.
5.6. Jelen általános feltételek állandóan fel vannak tüntetve a www.gracia-s.hu internetcímen. A Kereskedőnek joga van előzetes értesítés kötelezettsége nélkül megváltoztatni őket.
5.7. Jelen Általános Feltételek valamelyikének esetleges érvénytelensége nem vezet az Ügyfél által küldött rendelés érvénytelenségéhez.
5.8. A Honlapon való rendelés feltételeinek teljesítésével és értelmezésével kapcsolatos, jelen Általános Feltételekben nem szabályozott kérdések ügyében a felek először a Bolgár Köztársaság Kereskedelmi és Ipari Törvényszéke Közvetítő Bíróságához, majd a Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz fordulnak. Amennyiben a Közvetítő Bíróság előtt nem sikerül egyetértésre jutniuk, a Bolgár Köztársaság törvényei alkalmazandók a Kereskedő címe és székhelye szerint illetékes szerv révén.